NRP Gruppen har inngått avtale med Right To Play som nasjonal støttespiller.
Avtalen gjelder for en periode for 4 år.

Right To Play (RTP) er en internasjonal, humanitær organisasjon som
bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest
vanskeligstilte områder. RTP ble initiert under OL på Lillehammer i 1994 av
Johan Olav Koss og har i dag vokst til en stor organisasjon med prosjekter i 23
land i Afrika, Asia og Midt-Østen.

For mer info om Right To Play, se hjemmeside:

http://www.righttoplay.com/norway/Pages/Home.aspx