Ness, Risan & Partners AS (NRP) kjøper 54% av AS Procurator De øvrige aksjene vil fortsatt eies av ansatte.

Procurator gjør forretningsførsel og regnskap for private investeringsselskaper og virksomheter, fond, eiendomsselskaper og stiftelser. Videre bistår de kunder med generell økonomisk rådgiving innenfor skatt, generasjonsskifte, fisjoner/fusjoner, due dilligence prosesser etc. NRP Business Mangement driver med komplementerende virksomhet og intensjonen er å fusjonere selskapene som til sammen vil utgjøre omlag 60 ansatte og en omsetning ca. NOK 80 mill.

NRP Business Management har konsesjon som Depot mottaker for Alternative Investeringsfond (AIF). Procurator har søkt Finanstilsynet om samme godkjenning. Sammen vil de to selskapene kunne utvikle et solid bankuavhengig miljø for slike tjenester.

Managing Partner i NRP, Christian Ness, er svært tilfreds med at Procurator som et veldrevet og anerkjent selskap etablert i 1983 med 34 ansatte blir en del av NRP Gruppen. Petter Bjørnstad, styreformann i Procurator, gir utrykk for at ansatte og aksjonærer er veldig positive til å bli en del av NRP Gruppen og ser gode muligheter for at selskapene sammen kan utvikles videre til å bli enda sterkere innenfor sine tjenesteområder til glede for kunder og ansatte.

NRP Gruppens øvrige virksomhet består i tilrettelegging av eiendom og shippingprosjekter, forvaltning av eiendom og shippingfond (NOK 2,5 mrd. under forvaltning) og eiendomsforvaltning. NRP Gruppen vil i 2015 omsette for om lag NOK 200 mill.

Spørsmål kan rettes til:

Christian Ness, Managing Partner NRP, mobilnr. 922 66 842

Petter Bjørnstad, Styreformann AS Procurator, mobilnr. 415 32 310