NRP vil i løpet av kort tid åpne en InvestorPortal for sine kunder.

Kunder vi da kunne logge seg inn, se portefølje, prosjekt- og fondsdata. Estimert klar Q1 2017. For mer informasjon ta kontakt med oss.