NRP buys retail property in Tønsberg, Norway

NRP are pleased to announce the purchase and delivery of a retail property located right outside of Tønsberg, 100km south of Oslo. The 6 800 square meter property is let out to Løvenskiold Handel – Maxbo on a longer lease contract. The property also includes a 19 000 square meters plot with potential for development. The […]

NRP acquires office building in Sandvika

NRP has taken delivery of a new office building next to the railway station in Sandvika, 10km west of Oslo. The property is located in an area with high expected developments the next years. The property built in 2016 is about 10.000 square meters. The main tenant is Skatt Øst (Norwegian Tax Authority).

God sommer!

Vi vil med dette ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer. Vi er bemannet hele sommeren.

NRP awarded Fund Manager of the year in the Nordics

      NRP was June 6th awarded Fund Manager of the year in the Nordics at Europe Property Investor Awards. The gala held at Plaisterers’ Hall in London, hosted by Property Investor Europe (PIE), a UK based media house focusing on the real estate sector. The ceremony, hosted by comedian Patrick Monahan, honored the […]

NRP takes delivery of container feeder vessel

NRP are pleased to announce the delivery of one 2011 built 1.084 TEU ice classed container feeder vessel. The vessel will enter into the Arkon pool. The vessel was acquired together with Nordic Hamburg, which will be the technical manager, and Lorentzens Skibs as the manager.

NRP kjøper industrieiendom på Sørumsand

NRP har sammen med en mindre investorgruppering kjøpt en industrieiendom på Sørumsand, som består av flere bygg. Ca. 18 000 kvm bygningsmasse og ca. 38 000 kvm tomt, utleid på lengre kontrakter til Eureka Pumps AS og Rainpower Norge AS. Eiendommen har en spennende beliggenhet rett ved siden av togstasjonen, og sentrum i Sørumsand.

NRP InvestorPortal

NRP lanserer i disse dager NRP InvestorPortal til alle sine registrerte kunder med kundeavtale. NRP InvestorPortal vil gi kundene en oversikt over portefølje, prosjekt- og fondsdata hos NRP. Kostpris, markedsverdi, avkastning per prosjekt og porteføljesammensetning vises. Det vil i tillegg være oppdatert informasjon fra forretningsfører og aktuell dokumentasjon samlet om hvert prosjekt kunden har i […]

Fusjon mellom AS Procurator og NRP Business Management AS

  Vi har med dette gleden av å informere om at det er besluttet fusjon mellom søsterselskapene AS Procurator og NRP Business Management AS.Fusjonen vil bli gjennomført i april/mai 2017, etter kreditorfristens utløp. Selskapene har i stor grad sammenfallende virksomhetsområder, og fusjonen er en offensiv og strategisk satsning for å videreutvikle selskapene til det beste […]

NRP takes delivery of one geared Supramax bulk carrier

NRP are pleased to announce the delivery of a TESS 58 (59.000dwt. 2009 Tsuneishi built) geared Supramax bulk carrier. The vessel was acquired together with Atlantica Shipping which will be the manager, and A.M. Nomikos that will be the technical manager.

NRP Finans takes delivery of one container feeder vessel

NRP Finans are pleased to inform that we have closed and taken delivery of a container feeder vessel, Nordic Macau (2013 built, 3.400 TEU, fitted with cranes). The vessel is on a time charter certeparti to Hamburg Süd to the first half of 2018.

Emisjon III – NRP Eiendom 2016 Invest AS

NRP 2016 AS fortsetter kapitalinnhentingen etter at NOK 737 millioner er kommittert i løpet av 2. halvår 2016. Fondet føyer seg inn i rekken av eiendomsfond med fokus på logistikkeiendommer i Norden. Fondet har som investeringsmandat eiendom innenfor logistikk, lager, kontor, lett industri, volumhandel og kombinasjonsbygg. Det geografiske fokuset er på Sverige, Finland, Norge og Danmark. Emisjon III […]

3 new shipping projects completed over Christmas

3 new shipping projects completed over Christmas. NRPs shipping department had an active end of 2016. Three new projects were completed or taken delivery of in the end of December and January; One Supramax bulkcarrier (56.758 dwt) and one handysize bulkcarrier (34.675 dwt), both together with Lorentzens Skibs and Nordic Hamburg. NRP also completed the […]

NRP har kjøpt og solgt eiendom for 11mrd. i 2016

NRP gjennomførte nordiske eiendomstransaksjoner for totalt 11 milliarder kroner i 2016. Samtidig som det er kjøpt eiendommer for seks milliarder kroner gjennom året, er det realisert totalt 12 prosjekter til en verdi av fem milliarder kroner. Salgene resulterte i en avkastning på 122 prosent til investorene (30% årlig). Se link til pressemelding samt side 30 […]

NRP har kjøpt og solgt eiendom for 11mrd. i 2016

NRP gjennomførte nordiske eiendomstransaksjoner for totalt 11 milliarder kroner i 2016. Samtidig som det er kjøpt eiendommer for seks milliarder kroner gjennom året, er det realisert totalt 12 prosjekter til en verdi av fem milliarder kroner. Salgene resulterte i en avkastning på 122 prosent til investorene (30% årlig). Se link til pressemelding samt side 30 […]

GOD JUL og GODT NYTT ÅR

AS Procurator ønsker kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Kontoret er bemannet i romjulen fra kl 09:00 – 15:00 hver dag.  

NRP 2016 AS med sitt første kjøp

NRP kjøper nytt logistikkbygg. NRP 2016 AS har tegnet 100% av egenkapitalen. Fondet forvaltes av NRP Asset Management AS. Fondet har p.t. en egenkapital på ca. NOK 740 millioner. Målsatt egenkapital er NOK 950 millioner, maksimum NOK 1.500 millioner. Staples-eiendommen er fondets første investering. Eiendommen ligger på Lahaugmoen, langs E6 mellom Oslo og Gardermoen, med […]

Hva gjør en autorisert regnskapsfører?

Lurer du på hva en regnskapsfører egentlig gjør? I dette innlegget vil vi fortelle deg det, og i bunnen kan du se en video hvor man følger en siviløkonom som jobber som autorisert regnskapsfører. Hva gjør en regnskapsfører? En autorisert regnskapsfører er en regnskapsfører som er godkjent av Finanstilsynet. Da har man rett til å […]

Nå må du ikke lenger kvartalsrapportere

Børsnoterte selskaper har frem til nå vært lovpålagt å rapportere hvert kvartal. Nå har Finansdepartementet opphevet kravet om rapportering i verdipapirforskriften § 5-5. Det er Revisorforeningen som omtaler saken, og de uttalte i sitt høringssvar at norske børsnoterte foretak ikke bør ha strengere krav enn børsnoterte foretak ellers i Europa. Oslo Børs bør derfor ikke […]

Her er takseringsreglene for 2016

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2016 ble fastsatt av Skattedirektoratet i midten av november, og du finner alle takseringsreglene for 2016 her: Takseringsregler 2016. Ny ordliste fra skatteetaten Husker du at fra 1. januar gjelder en rekke nye skatte begreper? I forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven […]

Den fjerde industrielle revolusjon

Regnskap Norge la i mai ut en spennende artikkel om «Den fjerde industrielle revolusjonen» som fortjener å igjen trekkes frem i lyset. Artikkelen er skrevet av ansatte i firmaet Growthitude AS. De mener den ekstremt raske teknologiske utviklingen vil påvirke bedrifter i et stadig raskere tempo og utfordre forretningsmodeller, endre konkurransesituasjonen og endre måten vi […]

Utgifter knyttet til aksjekjøp som ikke gjennomføres

Høyesterett har besluttet at det innenfor fritaksmetoden ikke er fradragsrett for utgifter knyttet til aksjekjøp som ikke gjennomføres. Revisorforeningen skriver om saken der Evry ASA pådro seg kostnader på omlag 34,7 millioner kroner i et forkjøp på å kjøpe opp et finsk IT-selskap. Oppkjøpet ble det aldri noe av, og Evry krevde fradrag for kostnadene. […]

NRP kjøper messe, kurs- og konferansesenter med stort utviklingspotensiale

NRP Finans har tilrettelagt prosjektet Hellerud Eiendom & Utvikling AS. Selskapet vil eie et ca. 40.000 kvm stort messe-, kurs- og konferansesenter, som nå gjennomgår en rehabilitering og utbygging. Eiendommen ligger på Hellerud langs E6 mellom Oslo og Gardermoen. Eiendommen inkluderer også en ca. 350 mål tomt for videre utvikling. I tilknytting til eiendommen, eier […]

Nå kan du få halvskatt i november.

Nå kan du få julelønna i november

I mange år har noen arbeidsgivere, uten å ha lov, trukket halv skatt i november. Nå har skatteetaten åpnet opp for at dette skal være lov. Bestemmelsen om fritak for forskuddstrekk sier at man har trekkfritak for en halv måned før jul. – Hensikten med endringene er at redusert trekk skal kunne komme deg som […]

Nydalen Kontorbygg solgt

NRP Finans har på vegne av sine investorer solgt Nydalen Kontorbygg AS, Gullhaug Torg 4 der Justisdepartementet holder til. Eiendommen er på 26.000kvm og har vært eid av et NRP prosjekt siden 2013.

Skjermdump fra Skatteetaten.no

Nye skattebegreper

Skatteforvaltningsloven er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2017. I sammenheng med den er det også en rekke nye begreper som taes i bruk. En ny lov fører også med seg en del endringer i begreper vi er vant med å bruke. Selvangivelsen blir til skattemelding Begrepet selvangivelse vil fra 1. januar kalles «skattemelding […]

Nå skal aksjeloven forenkles

Aksjelovutvalget foreslår en rekke forenklinger i aksjeloven. I fjor fikk Revisorforeningen foreslå en rekke forslag, og mange er blitt fulgt opp av lovutvalget. Noen av forenklingene lyder: Minste aksjekapital reduseres til én krone. Aksjekapitalkravet i mange europeiske stater er redusert tilsvarende. Det vil ikke være krav om noen attestasjon fra eksterne om selskapet stiftes med […]

Verdsettingsrabatt

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen at det innføres en verdsettingsrabatt ved formuesligningen for aksjer og driftsmidler. Revisorforeningen skriver at rabatten skal være 10 prosent for 2017 og 20 prosent i 2018. Den delen av gjelden som tilordnes aksjer og driftsmidler skal også reduseres med 10/20 prosent. Forslaget er også en del av forliket om […]

Kurs for alle ansatte torsdag 20. oktober

Torsdag 20. oktober er alle våre ansatte på kurs. Sentralbordet og resepsjonen er betjent innenfor normal kontortid 08:00 – 16:00.   Vi ønsker alle en fortsatt fin høstuke!  

Bilde av kalkulator og selvangivelsen. I år kan du lenger ikke levere på papir.

Nå kan du utsette formuesskatten til 5% rente

Etter tilrådning fra Finansdepartementet ble det 23. september besluttet å endre skattebetalingsloven.  «Regjeringen bes i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 gi en vurdering av problemet med formuesskatt i forbindelse med likviditetsutfordringer for eiere og bedrifter når bedriftene går med underskudd og det ikke er grunnlag for å betale utbytte. Det bes om en vurdering av […]

Emisjon II – NRP Eiendom 2016 Invest AS

NRP 2016 AS fortsetter kapitalinnhentingen etter at NOK 536 millioner ble kommittert i første close i juli 2016. Fondet føyer seg inn i rekken av eiendomsfond med fokus på logistikkeiendommer i Norden. Fondet har som investeringsmandat eiendom innenfor logistikk, lager, kontor, lett industri, volumhandel og kombinasjonsbygg. Det geografiske fokuset vil være på Sverige, Finland, Norge og Danmark. […]

21,5% IRR over 10 years in offshore supply

NRP Finans announces that the shareholders of Beta DIS has decided to sell the AHTS vessel M/V Beta to a Norwegian recycling company, which will scrap the vessel. With the running dividends and the amount from scrapping, the shareholders receives a 21,5% IRR since inception in 2006.

NRP Finans sells to Golden Ocean

NRP Finans’ investors through Mount Lyderhorn LLC has exercise their put option to sell the dry bulk carrier Golden Lyderhorn (1999, 74.242 dwt) to Golden Ocean Group. For more information see Q2-2016 report at www.goldenocean.no

NRP Finans acquires 3 dry bulk carriers

NRP Finans are pleased to inform that we have closed and taken delivery of 3 Japanese built dry bulk carriers, Nordic Kiel (2001, 48.400dwt.), Nordic Stavanger (2011, 56.200dwt) and Nordic Aarhus (2000, 56.100dwt). Lorentzen Skibs Management will be the Manager and Nordic Hamburg the technical and commercial manager. The ships are acquired at historical low […]

God sommer!

Vi vil med dette ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer. Vi er bemannet hele sommeren.

NRP 2016 AS har gjennomført første closing

NRP Asset Management gjennomførte fredag 1. juli 2016 første closing i NRP 2016 AS. Totalt ble det komittert NOK 536 millioner. NRP 2016 AS er et lukket eiendomsfond etablert i mai 2016. Investeringsmandatet er å investere i næringseiendom i Norden (utenom Island) med fokus på større eiendommer innen logistikk, kontor, lager, volumhandel og lett industri. Strategien […]

Nytt eiendomsprosjekt i Sverige – Gøteborg

Wilfast Tagenevägen 30 AB er nå etablert av NRP Finans ved utgang av 2. kvartal. Prosjektprisen var i overkant av SEK 50 mill. Bygget ligger i Göteborg og er fullt utleid til Holmgrens Bil. Gjenværende leieavtale har en varighet på ca. 13 år

Bilde av en laptop med askje-informasjon på skjermen.

Hva er egentlig private equity fond?

Private equity-fond er et samlebegrep på fond og selskaper som investerer i bedrifter som ikke er børsnoterte. På norsk oversettes begrepet til «privat kapital», men mange bruker begrepet «aktiv eierkapital», da man ofte er direkte involvert i bedriftenes utvikling.

Ledig stilling i NRP Finans

NRP Finans AS søker etter en prosjektmegler-assistent innen shipping/offshore. Ved interesse for stillingen, vennligst kontakt Hilde K. Østensvig på tlf: 22 01 79 60 eller mail: hilde@nrp.no. For ytterligere beskrivelse av stillingen, trykk her.

Mann som skriver dokumenter. Det er viktig å dokumentere all aktivitet som tilsier at noe skal være unntatt mva-plikt.

Vi minner om frist for innlevering av selvangivelse

Obligatorisk elektronisk innlevering av selvangivelse med vedlegg for næringsdrivende Alle som mottar selvangivelse for næringsdrivende, uansett selskapsform, må levere. Selvangivelsen med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai. Dette er nytt: Alle næringsdrivende, også personlig næringsdrivende, omfattes av plikten til elektronisk levering, uavhengig av selskapsform. Selvangivelser som mottas på papir vil bli ansett som ikke levert. Personlig […]

NRP har solgt to eiendommer i Sverige i april

Prosjektselskapet E-Logistikk AS, etablert av NRP,  har solgt en kombinasjonseiendom i Borås hvor Ellos AB er eneste leietaker.  Eiendommen er på totalt 94.000 kvm. Prosjektet ble etablert i oktober 2013. Logistikk og Lagershop AS har solgt en av sine to gjenværende eiendommer.  Eiendommen ligger i Helsingborg og har PostNord som eneste leietager.  Eiendommen er på totalt […]

GOD PÅSKE!

Sentralbord og kontor er bemannet mandag - onsdag til uken.

Raufoss Næringspark kjøpt gjennom NRP

En gruppe investorer blant NRP’s kunder har kjøpt Raufoss Næringspark Se nedenstående pressemelding   Pressemelding Salg av Raufoss Industripark 24. februar 2016 ble Raufoss Industripark solgt til nye eiere. Det er selskapet Raufoss Næringspark ANS som eier eiendommene i Raufoss Industripark som ble solgt. Kjøpet omfatter hele Raufoss Industripark som utgjør ca. 240 000 kvm […]

NRP har etablert et Containerskip-prosjekt

NRP Finans fullførte i februar kjøpet av MV Nordic Wismar, et 3.400 TEU Containership på vegne av en selskapsstruktur satt opp med NRPs kunder og samarbeidspartnere som eiere. Lorentzens Skibs Management vil være disponent mens Nordic Hamburg, en tysk samarbeidspartner av NRP, vil være kommersiell og teknisk manager. Alle tre parter har eierandeler i prosjektet. Nordic Hamburg […]

NRP Asset Management tar over forvaltning av AIF – og NRP Business Management ny Depotmottaker

NRP Asset Management AS har fra 26. januar 2016 overtatt som Forvalter av Premium Maritime Fund Invest AS, et Alternativt Investeringsfond og tilføringsfond til Premium Maritime Fund AS. NRP Asset Management etablerte Premium Maritime Fund som et alternativt investeringsfond våren 2015, og fondet investerer i unoterte shipping/offshore prosjekter.  Premium Maritime Fund Invest AS ble etablert av Optimum ASA […]

NRP etablerer Statens Hus Stavanger AS

Statens Hus Stavanger AS er nå etablert av NRP Finans ved årsskiftet 2015/2016. Prosjektprisen var i overkant av NOK 700 mill. Bygget ligger sentralt til i Stavanger sentrum og har offentlige etater som leietakere.  Vektet gjenværende leieavtaler har en varighet på ca. 17 år.

NRP var aktive i eiendomsmarkedet mot slutten av 2015

NRP Finans tilrettela flere eiendomsprosjekter mot slutten av 2015: Skøyen Kontorbygg AS ble tilrettelagt i desember og etablert formelt i januar 2016. Prosjektprisen var ca. NOK 660 mill. Selskapet eier eiendommen Drammensveien 131 som er et kontorbygg på Skøyen (Oslo) oppført i 2014 utleid på lang kontrakt til Yara International ASA. Århus Kombibygg AS ble etablert i […]

NRP kjøpte terminal på Sørlandet i november 2015

Sørlandsparken Terminal AS ble etablert i november 2015. Prosjektprisen var ca. NOK 107 mill. Eiendommen er en terminal- og lagereiendom beliggende i Sørlandsparken (Kristiansand). Leietager er Posten Norge (Bring Cargo AS) som har en gjenværende barehouse leieavtale på 11 år.

NRP kjøpte eiendom i Nydalen i november 2015

Nydalen Kontorbygg III AS ble etablert i november 2015. Prosjektprisen var ca. NOK 500 mill. Eiendommen er et kontorbygg i Nydalen (Oslo) oppført i 2005. Leietager er Staten v/Justisdepartementet/PST som har en gjenværende leieavtale på ca. 9,5 år. Et selskap i Klaveness Marine gruppen har tegnet 50% av egenkapitalen i prosjektet.

Ny nettisde

Velkommen til vår nye nettside! Se oss også, og lik oss gjerne på Facebook!

Emisjon III – NRP Eiendom 2015 – FULLTEGNET !

NRP startet 6. oktober 2015 Emisjon III i NRP Eiendom 2015 Invest AS. Emisjonen hadde opprinnelig emisjonsperiode til 30. oktober 2015, men allerede 15.oktober ble emisjonen fulltegnet. Tegnerne vil bli underrettet om endelig tildeling og emisjonskurs når Styret har besluttet på nærstående styremøte. Fondet føyer seg inn i rekken av eiendomsfond med fokus på logistikkeiendommer i Norden. […]

NRP kjøper 54% av AS Procurator

Ness, Risan & Partners AS (NRP) kjøper 54% av AS Procurator De øvrige aksjene vil fortsatt eies av ansatte. Procurator gjør forretningsførsel og regnskap for private investeringsselskaper og virksomheter, fond, eiendomsselskaper og stiftelser. Videre bistår de kunder med generell økonomisk rådgiving innenfor skatt, generasjonsskifte, fisjoner/fusjoner, due dilligence prosesser etc. NRP Business Mangement driver med komplementerende […]

Vellykket emisjon i NRP Eiendom 2015 gjennomført

NRP har nå gjennomført andre emisjon i fondet NRP Eiendom 2015. Fondet føyer seg inn i rekken av eiendomsfond med fokus på logistikkeiendommer i Norden. Tegningsperiode i fondets andre emisjon ble fullført med tegnet kapital på ca NOK 250 millioner. Fondet har nå en total egenkapital på ca NOK 630 millioner. NRP Asset Management er […]

NRP kjøper stort i Finland

NRP har gjennomført kjøp av 4 eiendommer samt en eiendom som ferdigstilles i løpet av 2016 fra Posti i Finland. Eiendommene er 3 sorteringsanlegg og en lager/logistikk eiendom som alle er lokalisert i de større byene i Finland. Den siste eiendommen er en terminal som ferdigstilles i 2016. Total pris er ca. EUR 120 mill. […]

Emisjon II – NRP Eiendom 2015 Invest AS

NRP starter 31.mars 2015 Emisjon II i NRP Eiendom 2015 Invest AS. Fondet føyer seg inn i rekken av eiendomsfond med fokus på logistikkeiendommer i Norden. Tegningsperiode i fondets første emisjon ble fullført med tegnet kapital på ca NOK 375 millioner. Fondet har som investeringsmandat eiendom innenfor logistikk, lager, kontor, lett industri, volumhandel og kombinasjonsbygg. […]

NRP styrker seg med to nye medarbeidere

Eirik Forthun (45) er ansatt som Porteføljeforvalter i NRP Asset Management og han tiltrer medio februar. Eirik er utdannet sivilingeniør fra NTH, og har over 14 års erfaring fra eiendomsforvaltning i forskjellige roller, Vi ser frem til at han begynner hos oss som en del av forvaltningsteamet i NRP Asset Management. Tonje Slorafoss (29) er ansatt […]

Produksjons- og lagereiendom i Sverige kjøpt i februar

Torslanda Lagerbygg AS ble etablert i februar 2015. Prosjektprisen var ca. SEK 460 mill. Eiendommene er en produksjons- og lagereiendom beliggende i Torslanda (Gøteborg). Leietager er IAC Sverige AB som har en gjenværende leieperiode på 14 år.

NRP lanserer Shipping fond

Ness, Risan & Partners invites investors to participate in Premium Maritime Fund AS, a multi segment shipping fund focusing on all three main shipping sectors:  commodity, industrial and oil service. Investments will be made in both club-deals and projects, and the fund will be independent from any deal provider – enabling full flexibility and access […]

NRP har etablert nytt eiendomsfond – NRP Eiendom 2015

NRP har nå gjennomført første emisjon i det fondet NRP Eiendom 2015. Fondet føyer seg inn i rekken av eiendomsfond med fokus på logistikkeiendommer i Norden. Tegningsperiode i fondets første emisjon ble fullført med tegnet kapital på ca NOK 375 millioner. Axel Wroll-Evensen i NRP Asset Management er storfornøyd med responsen fra markedet. «Vi ser […]

NRP får to nye konsesjoner fra Finanstilsynet

NRP Business Management fikk 29. januar tillatelse fra Finanstilsynet til å opptre som Depotmottaker for norske alternative investeringsfond (AIF’er) som tilfredstiller nærmere vilkår i lov og forskrift.  Samme dag fikk også NRP Asset Management tillatelse (konsesjon) til å forvalte alternative investeringsfond, samt enkelte tilleggstjenester.  Det innebærer at NRP Asset Management leverer tilbake sine konsesjoner som verdipapirforetak.

NRP får to nye konsesjoner fra Finanstilsynet

NRP Business Management fikk 29. januar tillatelse fra Finanstilsynet til å opptre som Depotmottaker for norske alternative investeringsfond (AIF’er) som tilfredstiller nærmere vilkår i lov og forskrift.  Samme dag fikk også NRP Asset Management tillatelse (konsesjon) til å forvalte alternative investeringsfond, samt enkelte tilleggstjenester.  Det innebærer at NRP Asset Management leverer tilbake sine konsesjoner som verdipapirforetak.

NRP gjennomførte to eiendomsprosjekter rett før jul

I innspurten før jul fullførte NRP Finans to prosjekter som ble godt mottatt av våre investorer: Rud Fryselager AS ble etablert medio desember.  Prosjektprisen var på ca. NOK 135 mill, og prosjektet ble plassert mot et fåtall større investorer. Eiendommen er et kombinasjonsbygg på ca. 11 000 kvm med fryselager og kontor, beliggende i Rud næringspark i […]

NRP lanserer nytt eiendomsfond – NRP Eiendom 2015

Fondet har som investeringsmandat eiendom innenfor kontor, logistikk, lager, lett industri, volumhandel og kombinasjonsbygg. Det geografiske fokuset vil være på Sverige, sekundært på Finland, Norge og Danmark. Tegningsperiode 3. desember 2014 – 6. februar 2015 kl 16.00. Fondsstrukturen er i form av et AS med minstetegning NOK 10 mill, og et tilførselsfond med minstetegning på NOK 100.000.  Prospekt […]

NRP selger eiendom for ca NOK 2,5 milliarder

NRP har per 1. desember solgt en portefølje logistikkeiendommer for om lag NOK 2,5 mrd i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Porteføljen består av 10 moderne eiendommer med leietakere som El Giganten, DHL, Tata Steel, Ahlsell, WJ Business Partner, og Prime Cargo med gjennomsnittlig leieperiode på litt i overkant av ti år. Porteføljen utgjør ca. […]

Brev til aksjonærene i NRP Eiendom vedr bud

Aksjonærene i NRP Eiendom 2010 Invest AS og NRP Eiendom 2012 Invest AS har mottatt tilbud om kjøp av aksjene i selskapene. NRP Asset Management AS og Styrene i selskapene anbefaler ikke å akseptere budet. Nærmere beskrivelse finner dere i vedlagte brev. NRP Eiendom 2010 Invest, Brev til aksjonærer vedr bud Intrinsic  NRP Eiendom 2012 […]

Brev til aksjonærer i NRP Eiendom 2012 ang bud

Aksjonærer i NRP Eiendom 2012 Invest AS har mottatt tilbud om kjøp av aksjene i selskapet. Nærmere beskrivelse finner dere i vedlagte brev. Brev til aksjonærer angående bud NRP Asset Management AS og Styret anbefaler investorer å ta kontakt med sin rådgiver. Ved eventuelle spørsmål: Kontakt Axel Wroll-Evensen awe@nrpam.no tlf 23 11 58 84/99 40 […]

NRP støtter Right To Play

NRP Gruppen har inngått avtale med Right To Play som nasjonal støttespiller. Avtalen gjelder for en periode for 4 år. Right To Play (RTP) er en internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder. RTP ble initiert under OL på Lillehammer […]