freight-863449_960_720NRP Gruppen er et uavhengig privat eiet finanshus med hovedfokus innen bransjene Eiendom, Shipping og Offshore. Gruppen består av fem selskaper som tilbyr formuende privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og legater, samt institusjonelle investorer tilgang til investeringsprodukter innenfor eiendom, shipping og offshore. Vi tilbyr slike produkter gjennom direkte investeringer og fondsløsninger. For bedrifter og investeringsselskaper tilbyr vi finansiell rådgivning, tilrettelegging og plassering av emisjoner, prosjektfinansiering, kapitalforvaltning, corporate finance-tjenester, forretningsførsel, regnskapstjenester og eiendomsforvaltning.

I NRP Gruppen er det ett selskap med konsesjon som verdipapirforetak, ett selskap med konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond, to selskap som er autoriserte regnskapsførerforetak, et selskap som forvalter eiendommer i Norge, samt et vaktmesterselskap. Ett av disse innehar også tillatelse til å opptre som Depotmottaker for alternative investeringsfond med gitte spesifikasjoner. Gruppen består av NRP Finans AS, NRP Asset Management AS, NRP Business Management AS, Aker Eiendomsdrift AS og AS Procurator.

Selskapet ble etablert i 2000 av Christian Ness og Ragnvald Risan. Gruppen omsatte i 2015 totalt for omlag NOK 230 millioner og har ca 85 ansatte.

VÅRE KJERNEVERDIER – LYNOR

  • De ansatte i NRP drives av ett sett verdier som skal hjelpe oss å nå vår visjon, gjøre oss tydelige og hjelpe oss ta beslutninger i hverdagen. Les mer >

RIGHT TO PLAY

  • NRP er stolt nasjonal samarbeidspartner med Right To Play. Les mer >