De ansatte i NRP drives av ett sett verdier som skal hjelpe oss å nå vår visjon, gjøre oss tydelige og hjelpe oss ta beslutninger i hverdagen.

NRP’s kjerneverdier – LYNOR – består av fem elementer;

L – Lagspill

Y – Ydmyk

N – Nøyaktig

O – Offensiv

R – Real

Til sammen danner disse fem elementene «slagordet» LYNOR.

Klikk her for å se filmen om NRP’s kjerneverdier.