Stacks Image 4727

Kundekontroll

For deg som skal legitimere deg overfor NRP Procurator AS

Legitimering
Som autorisert regnskapsførerforetak og depotmottaker for alternative investeringsfond er vi pålagt å utføre en kundekontroll i henhold til Hvitvaskingsloven.

Dette omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, og legitimering av den som handler på vegne av foretaket, samt registrering av reelle rettighetshavere. I tillegg stiller loven særskilte krav knyttet til politisk eksponerte personer (PEP), hvor vi har en plikt til å undersøke om personene som inngår i kundeforholder er PEP eller nærstående til PEP.

Dersom du har elektronisk BankID anbefaler vi at du legitimerer deg og svarer på spørsmålene i skjemaet nedenfor.

Dersom du ikke har elektronisk BankID må vi motta kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort), samt at du må besvare spørsmål vedrørende reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer ved å fylle ut et manuelt skjema for dette. Ta kontakt med oss slik at vi kan avtale nærmere tidspunkt for fysisk oppmøte eller oversendelse via sikker e-post.

Før utfylling
Å fylle ut skjemaet nedenfor tar kun noen få minutter. Du bør imidlertid før utfylling ha klart for deg hvorvidt virksomheten har reelle rettighetshavere (personer som eier/kontrollerer enten alene eller sammen med nærstående mer enn 25 % av eierandelene/stemmene) og hvem disse i så fall er, og hvorvidt det er noen politiske eksponerte personer (innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling) involvert i kundeforholdet.

Hvordan man etter Hvitvaskingsloven skal beregne om det er noen som eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene/stemmene er ikke helt intuitivt. Vi har derfor laget en veiledning med eksempler som kan leses her: Reelle rettighetshavere >>

Nærmere informasjon om hvem som er politisk eksponert person (PEP) kan leses her: Politisk eksponert person (PEP)>>

Det er en god del stillinger og verv som omfattes (herunder styreverv i statlige foretak), og her må det også vurderes om det er noen nærstående (foreldre, barn, samboer/ektefelle etc) som innehar slik stilling/verv.