News
— NRP Anaxo Managemet

Intervju med Peter Norhammar – Hva vet vi om Evergrande?

Kinas största fastighetsutvecklare Evergrande har stora ekonomiska problem som varit i offentlighetens ljus
sedan hösten 2021. Bolaget är djupt skuldsatt och har svårt att betala sina räntor. I veckan beslutade en domstol
i Hongkong att bolaget ska träda in i likvidation, vilket i så fall skulle innebära att bolaget upplöses efter att
dess skulder betalats av i möjligaste mån.

To top