News
— NRP Anaxo Managemet

Intervju med Peter Norhammar – Vi har ingen fastighetskris

Peter Norhammar, Managing Partner och och fastighetsfondförvaltare på
NRP Anaxo Management, avslöjar sina framåtblickande åsikter inför hösten.

To top